هندسه محاسباتی (ارشد)

نیمسال اول ۱۳۹۲

منبع درس:

Mark de Berg, Otfried Cheong, Marc van Kreveld, Mark Overmars, Computational Geometry Algorithms and Applications, 3rd Edition, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2008.

 

نمره نهایی:

میان‌ترم: ۶ نمره

پایان‌ترم: ۷ نمره

سمینار: ۳ نمره

تکلیف: ۴ نمره

شرط لازم و نه کافی برای گذراندن درس گرفتن حداقل ۸ نمره از مجموع میان‌ترم و پایان‌ترم است.

تاریخ امتحان میان ترم: یکشنبه 10 آذر ماه 1392 ساعت 10 صبح

نمرات میان ترم

جدول ارائه درس:

گروه ۲
گروه ۱
مرجع
مبحث
زمان
اسلاید
ارائه کننده
اسلاید
ارائه کننده

جلسه اول: مقدمه‌ای بر هندسه محاسباتی

هفته اول
 
Convex hull جلسه دوم : غشای محدب
جلسه اول: محل تلاقی پاره خطها
هفته دوم
Subdivision Overlay

هفته سوم

CH 3: Polygon Triangulation
هفته چهارم
 
   
هفته پنجم
خانم یزدانی - خانم نعیمی
خانم صفاری - آقای جلایق
 
CH 4: Linear Programming
هفته ششم
خانم محمدی - خانم عاطفه اکبری
آقای مختار زاده - آقای درخشنده
 
CH 5: Orthogonal Range Searching
هفته هفتم
         
میان ترم
هفته هشتم
آقای خالق زادگان - آقای زارع

خانم زکیه سادات حسینی - آقای حسینی
 
CH 6: Point Location
هفته نهم
- خانم محکم خانم بهلولی
خانم دهدشتی - خانم رنجبری
 
CH 7: Voronoi Diagrams
هفته دهم

Part 1

خانم فتاحی - خانم خواجه پور - آقای شاکری

 
CH 8: Arrangements and Duality
هفته یازدهم
Part 2
خانم فاطمه دهقان منشادی - خانم رحیمی - خانم صالحی
 
CH 9: Delaunay Triangulations
هفته دوازدهم

Part 1

Part 3

خانم ابطحی - خانم زهره اکبری - خانم قدیری
 
CH 10: More Geometric Data Structures
هفته سیزدهم
 
 
هفته چهاردهم

Part 1

Part 2

خانم وکیل -آقای صدیقی - آقای علی گلی
 
CH 13: Robot Motion Planning
هفته پانزدهم
 
هفته شانزدهم
 
 
.

تکالیف:

 

تحویل ترجیحا به صورت الکترونیکی (به صورت یک فایل پی دی اف با حجم حداکثر 2 مگا بایت) از طریق ارسال ایمیل به

CG.Yazd@Gmail.com

پس از ارسال ایمیل حتما تاییدیه دریافت ایمیل برای شما خواهد آمد.

در عنوان ایمیل ارسالی نام و نام خانوادگی و شماره دانشجویی و شماره فصل ذکر شود.

تمرینات هر فصل به صورت جداگانه ارسال شود. حتی اگر تمرینات چند فصل به صورت همزمان ارسال میشود، از طریق ایمیل جداگانه برای هر فصل باشد.

نمونه سایتهای تبدیل عکس به پی دی اف:

http://online2pdf.com/

http://www.convert-jpg-to-pdf.net/

http://www.a-pdf.com/faq/how-to-join-and-combine-jpg-images-to-one-pdf.htm

علاوه بر این ابزار، را دیگر قرار دادن عکسها در یک فایل

Word

است و سپس تبدیل فایل به پی دی اف که در

Office 2010

براحتی امکان پذیر است.

در صورت عدم امکان ارسال الکترونیکی، تحویل دستی تا تاریخ ذکر شده بلامانع است.

 

تاریخ تحویل

موضوع

شماره تکلیف

 
۹۲/۷/۹

فصل اول: تمرینات

1.2&1.3&1.6&1.7&1.8&1.9&1.10

تکلیف شماره یک
 
۹۲/۷/۲۱

تمرینات فصل دوم:

2.1& 2.2 & 2.5 & 2.6 & 2.7 & 2.10 & 2.11 & 2.14

تکلیف شماره دو
 
۹۲/۸/۱۲

تمرینات فصل سوم:

3.1 & 3.3 & 3.6 & 3.8 & 3.9 & 3.11 & 3.12 & 3.13

تکلیف شماره سه
 
۹۲/۸/۲۶

تمرینات فصل چهارم:

4.2 & 4.4 & 4.7 & 4.9 & 4.10 & 4.13 & 4.14 & 4.15

تکلیف شماره چهار
 
۱۳۹۲/۰۹/۱۰

تمرینات فصل پنجم:

5.3 & 5.5 & 5.6 & 5.9 & 5.10 & 5.11 & 5.13

تکلیف شماره پنج
 
۱۳۹۲/۰۹/۲۴

تمرینات فصل ششم:

6.2 & 6.4 & 6.7 & 6.8 & 6.11 & 6.13 & 6.16

تکلیف شماره شش
 
۱۳۹۲/۱۰/۰۸

تمرینات فصل هفتم:

7.1& 7.5&7.7&7.10&7.11&7.15& 7.17

تکلیف شماره هفت
 
جلسه امتحان پایان ترم

تمرینات فصل هشتم:

8.1&8.2&8.4&8.6& 8.9&8.13& 8.14&8.15&8.16

تکلیف شماره هشت
 
جلسه امتحان پایان ترم

تمرینات فصل نهم:

9.2& 9.3& 9.7& 9.9& 9.11& 9.13& 9.15 & 9.17

تکلیف شماره نه
 
جلسه امتحان پایان ترم

تمرینات فصل دهم:

10.2& 10.4& 10.6& 10.7& 10.9& 10.10& 10.11

تکلیف شماره ده
 
جلسه امتحان پایان ترم

تمرینات فصل سیزدهم:

13.1& 13.3& 13.4& 13.5& 13.7

تکلیف شماره یازده
   

 

تکلیف شماره دوازده
   

 

تکلیف شماره سیزده

 

pdftoipe(new version)