دوره کارشناسی
فایل‌ها عنوان
ردیف
 
آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی
۱
 
برنامه آموزشی مقطع کارشناسی مجموعه علوم ریاضی
۲
چارت دروس دوره کارشناسی علوم کامپیوتر (ورودی ۱۳۸۹ به بعد)د
۳
فرم فارغ‌التحصیلی کارشناسی علوم کامپیوتر ۱۳۸۹ به بعد
 
 
دوره کارشناسی ارشد
 
سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر
۱
فرم فارغ‌التحصیلی کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر
۲
(XePersian)کاربرگ تصویب پیشنهادیه(پروپوزال) در لاتک - بسته زیپرشن
۳
Word فرم تصویب پیشنهادیه با فرمت
۴
فایل نمونه پایان نامه با زیپرشن
۵
فایل نمونه اسلاید انگلیسی با استفاده از بسته بیمر
۶
فرم‌های مربوط به دفاع پایان نامه ارشد با امکان پر کردن در آکروبات ریدر
۷
نمونه آگهی دفاع از پایان نامه
۸
 
راهنمای نصب تک لایو و میک تک(هر دو شامل زیپرشن هستند) و سایر نرم افزارهای مرتبط
۹
دوره دکتری
(XePersian)فرم تصویب پیشنهادیه(پروپوزال) در لاتک - بسته زیپرشن
۱
       
       

 

 

Last Update: December 5, 2012

۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰