راهنمایی/مشاوره/داوری پایان نامه‌ها

تاریخ
نقش
مقطع/ دانشگاه
عنوان
نام دانشجو
ردیف
شهریور ۸۹
راهنما
پروژه کارشناسی/یزد
تشخیص چهره در تصاویر رنگی با استفاده از شبکه عصبی چندلایه اي پیشخور
علی اسماعیلی طاهری
۱
شهریور ۸۹
داور
پایان‌نامه ارشد/یزد
اجتناب از الگو در واژه‌های جزئی
Pattern Avoidance in Partial Words
ابوالفضل کریمی
۲
مهر ۸۹
داور
پایان‌نامه ارشد/یزد
پیاده سازي پایدار عددي مدل مخفی مارکف براي تعیین نقش دستوري اجزاي متن
طاهره جان بزرگی
۳
مهر ۸۹
داور
پایان‌نامه ارشد/یزد
روش مقایسه‌ای برای انتخاب ژن و دسته‌بندی با استفاده از تجزیه مقدار تکین و کلاسه‌سازی خطی
مریم بابایی
۴
مهر ۸۹
مشاور
پایان‌نامه ارشد/یزد
انتخاب ژن‌های مرتبط با استفاده از روش طیفی
ندا دوست حسینی
۵
مهر ۸۹
مشاور
پایان‌نامه ارشد/یزد
پوشش‌های هندسی پویا و تماما پویا
معصومه رئوفی
۶
مهر ۹۰
مشاور
پایان‌نامه ارشد/یزد
‎‎ یک روش هندسی برای دسته‌‌بندی و مقایسه تغییرات ساختاری
سیده فهیمه موسوی
۷
مهر ۹۰
مشاور
پایان‌نامه ارشد/یزد

خوشه‌سازی ژن‌ها با استفاده از روش‌های بهترین جفت و تجزیه‌ی ماتریس دودویی

فاطمه سلطانی
۸
مهر ۹۰
داور
پایان‌نامه ارشد/یزد
خوشه‌‌بندی برای داده بیان ژن با استفاده از تجزیه ماتریس نامنفی ‎
فاطمه سادات فاطمیون
۹
مهر ۹۰
راهنما
پایان‌نامه ارشد/یزد
ذریه سلطانی گردفرامرزی
۱۰
اسفند ۹۰
راهنما
پایان‌نامه ارشد/یزد
دهقانی فیروزآبادی فاطمه
۱۱
اردیبهشت ۹۱
داور
پروپوزال دکتری / صنعتی امیرکبیر
جداسازی نقاط با استفاده از اشکال هندسی
فرناز شیخی
۱۲
شهریور ۹۱
داور
پایان‌نامه ارشد/یزد
بررسی مدل های محاسباتی کوانتومی و ماشین تورینگ تعمیم یافته
علی شکیبا
۱۳
مهر ۹۱
داور
پایان‌نامه ارشد/یزد

ترجمه هوشمند اسامی فارسی در بازیابی اطلاعات بین زبانی

زهره حق اللهی
۱۴
مهر ۹۱
راهنما
پایان‌نامه ارشد/یزد
احسان جوکار
۱۵
مهر ۹۱
داور
پایان‌نامه ارشد/یزد
بکارگیری تکنیک های پردازش زبان طبیعی برای تطبیق سوال در سیستم های پرسش و پاسخ فارسی
سارا ایزدی
۱۶
مهر ۹۱
مشاور
پایان‌نامه ارشد/یزد
مباحثی در هندسه دیجیتال و کاربردهای آن
محدثه شکوهی بافقی
۱۷
بهمن ۹۱
داور

پایان‌نامه دکتری / صنعتی شریف

نتایجی جدید در گونه‌های مختلف مسایل قابلیت دید
مصطفی نوری بایگی
۱۸
اسفند ۹۱
مشاور
پایان‌نامه ارشد/یزد
یک توپولوژی جدید روی فضای دیجیتال و برخی از نتایج آن
اسلام صمدی نسب
۱۹
اسفند ۹۱
راهنما
پایان‌نامه ارشد/یزد
مهدیه قصابی
۲۰
اسفند ۹۱
مشاور
پایان‌نامه ارشد/یزد
روش‌های تقریبی با زمان چندجمله‌ای برای حل مسائل پوشش با کمترین تعداد دیسک
نجمه حیدرنژاد
۲۱
اسفند ۹۱
راهنما
پایان‌نامه ارشد/یزد
اسحاق رسائی نژاد
۲۲
اسفند ۹۱
داور
پروپوزال دکتری / صنعتی شریف
الگوریتم‌های کارا برای آزمون قابلیت دید اشیا و شمارش آنها
شراره علیپور
۲۳
اسفند ۹۱
داور
پروپوزال دکتری / صنعتی شریف
مسیریابی روبات مجهز به حس‌گرهای ضعیف در محیط ناشناخته
آزاده طباطبائی
۲۴
تیر ۹۲
راهنما
پروژه کارشناسی/یزد
پیاده‌سازی و مقایسه الگوریتم‌های حریصانه برای محاسبه پوشش‌های هندسی
محمدجواد حکمت نسب
۲۵
شهریور ۹۲
داور
پایان‌نامه ارشد/صنعتی شریف

پوشاننده‌های هندسی در دامنه‌های چندضلعی

مرجان عادلی
۲۶
شهریور ۹۲
داور
پایان‌نامه ارشد/صنعتی شریف
تشخیص برخورد دیسک و کره به روش جنبشی
پوریا علی میرزایی
۲۷
شهریور ۹۲
مشاور
پایان‌نامه ارشد/یزد

هموتوپی در فضاهای دیجیتال

زهرا قادری
۲۸
مهر۹۲
راهنما
پایان‌نامه ارشد/یزد
محاسبه فاصله فرشه گسسته در زمان زیر-مربعی
سعید ریخته‌گر غیاثی
۲۹
مهر ۹۲
مشاور
پایان‌نامه ارشد/یزد

شمارش اس - تی برش‌های کمینه در گراف‌های مسطح

فاطمه عبدلی سخویدی
۳۰
مهر۹۲
راهنما
پایان‌نامه ارشد/یزد
فرزانه ایزدی
۳۱
مهر ۹۲
راهنما
پایان‌نامه ارشد/یزد
هادی خادم‌پور
۳۲
مهر۹۲
داور
پایان‌نامه ارشد/یزد
ساخت ماتریسهای نوسانی مثبت و کاربرد آنها
زهرا مرادخانی
۳۳
مهر ۹۲
داور
پایان‌نامه ارشد/یزد
تشخیص هوشمند صفحات اسپم با استفاده از ساختار وب
معین شهبازی
۳۴
مهر۹۲
داور
پایان‌نامه ارشد/یزد
رتبه بندی تصاویر بر مبنای پرس و جوی کاربر
کاظم میردهقان
۳۵
مهر ۹۲
داور
پایان‌نامه ارشد/یزد
تولید گراف های مکعبی و پیش گراف های مکعبی
نجمه نوری
۳۶
مهر۹۲
داور
پایان‌نامه ارشد/یزد
مساله ی L(2,1)-برچسب گذاری گراف های کیلی مکعبی بر روی گروه های دو وجهی
موسی خلیلی
۳۷
اسفند ۹۲
راهنما
پایان‌نامه ارشد/یزد

بررسی پوشش‌های هندسی نیرومند

آزاده فروزنده شهرکی
۳۸
اسفند۹۲
مشاور
پایان‌نامه ارشد/یزد
محدثه خاکساری اشکذری
۳۹
فروردین ۹۳
مشاور
پایان‌نامه ارشد/یزد

مسئله جریان با هزینه مینیمم تعمیم یافته با کران پایین متغیر

فاطمه سلمان
۴۰
مهر۹۳
مشاور
پایان‌نامه ارشد/یزد
حل سیستم‌های خطی تنُک با روش GMRES  بر روی GPU
محمدصادق دشتی رحمت آبادی
۴۱
مهر ۹۳
داور
پایان‌نامه ارشد/یزد
مطالعه سیستم‌های اطلاعاتی از طریق مجموعه‌های ناهموار مبتنی بر پوشش
سمیرا صفاری
۴۲
مهر۹۳
داور
پایان‌نامه ارشد/یزد
مقایسه مدل‌های ارائه شده برای شبکه‌های اجتماعی  برخط با محوریت انجمن‌های تشکیل شده
حنیف امامقلی زاده
۴۳
مهر ۹۳
داور
پایان‌نامه ارشد/یزد
تحلیل و بهبود تحمل خرابی با استفاده از تکنیک تکرار اشیاء در سطح سیستم‌های توزیع شده
غلامرضا صمصامی
۴۴
مهر۹۳
داور
پایان‌نامه ارشد/یزد
ارائه روشی جهت بهبود تشخیص صفحات فریب‌آمیز در گراف وب فارسی
مرضیه پارویی
۴۵
اسفند ۹۳
مشاور
پایان‌نامه ارشد/یزد

مسئله خوشه‌بندی با استفاده از یک الگوریتم ژنتیک گروه‌بندی

سعيده برخورداری فيروزابادی
۴۶
اسفند۹۳
راهنما
پایان‌نامه ارشد/یزد
سعید زارع شهنه
۴۷
اسفند۹۳
داور
پایان‌نامه ارشد/یزد
بهبود ارتباطات در شبکه‌های VANET با رویکرد استفاده از معماری شبکه‌های NDN
محمد روستایی
۴۸
اسفند۹۳
داور
پایان‌نامه ارشد/یزد
افزایش کارایی پارامترهای تامین کیفیت VoIP از طریق بهبود پروتکل‌های مسیریابی MANET
محمدحسین قبادیان
۴۹
اسفند ۹۳
داور
پایان‌نامه ارشد/یزد

مسئله‌ی جریان متناسب با کمترین هزینه

مهرنوش ابطحی فروشانی
۵۰
مردادماه ۹۴
داور
پژوهشکده دانشهای بنیادی/ پروپوزال دکتری
پوشاننده‌ها در گراف‌های هندسی و شبکه‌های بیسیم جهت‌دار
فاطمه بهاری فرد
۵۱
شهریور۹۴
داور
پایان‌نامه ارشد/صنعتی اصفهان
محاسبات کارآمد زوج سازی روی خم‌های بیضوی
مرجان امینی
۵۲
مهر ۹۴
داور
پایان‌نامه ارشد/یزد
پیش‌بینی ساختار پروتئین با استفاده از روش جستجوی مارپیچ SS-Tabu
زکیه السادات حسینی
۵۳
مهر ۹۴
مشاور
پایان‌نامه ارشد/یزد
مسئله ممانعت روی شبکه‌های مسطح
نرگس فتاحی
۵۴
مهر ۹۴
مشاور
پایان‌نامه ارشد/یزد
مسئله برنامه‌ریزی مسیر چندعاملی روی گراف‌ها
زهره اكبری
۵۵
مهر ۹۴
داور
پایان‌نامه ارشد/یزد
بررسی و ارائه روشی برای بهبود کاربرپذیری کپچا برای کاربران فارسی
لیلا رضایی
۵۶
مهر ۹۴
داور
پایان‌نامه ارشد/یزد
مباحثی در خصوص گراف‌های کیلی وابسته به گروه‌های آبلی متناهی مشخص
اعظم السادات موسوی
۵۷
آبان ۹۴
داور
پایان‌نامه ارشد/یزد
کران‌های عدد اتصال رنگین کمان برحسب عدد غالب همبندی
سهیر روحانی
۵۸
دی ۹۴
داور
دانشگاه صنعتی امیرکبیر / پروپوزال دکتری
ارائه الگوریتم جدید برای برخی مسائل برای نقاط نادقیق مبتنی بر ناحیه
وحیده کیخا
۵۹
ااسفند ۹۴
راهنما
پایان‌نامه ارشد/یزد

مطالعه برخی روش‌های تشخیص انجمن در شبکه‌های جهت‌دار

فرزانه نصراصفهانی
۶۰
اسفند ۹۴
راهنما
پایان‌نامه ارشد/یزد
علیرضا جلایق
۶۱
ااسفند ۹۴
مشاور
پایان‌نامه ارشد/یزد

مسئله جریان با کمترین هزینه در شبکه‌های متغیر با زمان

عطیه خواجه پور
۶۲
اسفند ۹۴
مشاور
پایان‌نامه ارشد/یزد
مباحثی در همولوژی دیجیتال
الهه شعبانی
۶۳
مهر ۹۵
داور
پروپوزال دکتری / صنعتی شریف
پوشاننده‌های جئودزیک برای نقاط واقع بر سطوح سه بعدی
محمدجواد رضایی سراجی
۶۴
مهر ۹۵
داور
پایان‌نامه دکتری / صنعتی شریف
الگوریتم‌های کارا برای آزمون دیدپذیری اشیا و شمارش آنها
شراره علیپور
۶۵
مهر ۹۵
مشاور
پایان‌نامه ارشد/یزد

استفاده از روش‌های گرادیان مزدوج سه جمله‌ای با همگرایی سراسری برای حل مسائل بهینه‌سازی نامقید

سعدی عزیزی کراچی
۶۶
مهر ۹۵
راهنما
پایان‌نامه ارشد/یزد
ساختمان داده‌ای کارا برای جست و جوی داده با بیشترین تکرار در بازه داده شده از یک آرایه
مصطفی شاکری
۶۷
مهر ۹۵
داور
پایان‌نامه دکتری / صنعتی امیرکبیر
جداسازی نقاط با استفاده از اشکال هندسی
فرناز شیخی
۶۸
مهر ۹۵
داور
پایان‌نامه ارشد/یزد
رسم متعامد گراف با استفاده از الگوریتم‌های ابتکاری
فاطمه السادات میرحسینی
۶۹
مهر ۹۵
مشاور
پایان‌نامه ارشد/یزد
رسم‌های خودگرا و رسم‌های وتر-افزایشی گراف‌ها
مسعود صدیقی
۷۰
آذر ۹۵
داور
پروپوزال دکتری / صنعتی امیرکبیر
الگوریتم‌های کارا برای مسائل فاصله
مهدی ایمان پرست
۷۱
اسفند ۹۵
مشاور
پایان‌نامه ارشد/یزد

تولید خم‌ها و سطوح در هندسه کامپیوتری

فاطمه بیکی
۷۲
اسفند ۹۵
راهنما
پایان‌نامه ارشد/یزد
یک ساختمان داده جنبشی کارا برای مسائل مجاورت جنبشی
مهدی نوحی
۷۳
اسفند ۹۵
مشاور
پایان‌نامه ارشد/یزد
اسکلت‌بندی، ابزاری هموتوپیک در تحلیل تصویر
حدیث کشاورز
۷۴
اسفند ۹۵
راهنما
پایان‌نامه ارشد/یزد
ایجاد شبکه‌های بی‌سیم قویاً همبند با استفاده از آنتن‌های جهت‌دار نیم‌دایره‌ای
مریم قدیری
۷۵
اردیبهشت ۹۶
راهنما
پایان‌نامه دکتری/ یزد
ابوالفضل پورعیدی
۷۶
تیر ۹۶
راهنما
پایان‌نامه دکتری/ یزد
داود بخشش
۷۷
مهر۹۶
راهنما
پایان‌نامه ارشد/یزد
مسئله k-مرکز متحرک و تعمیم‌های آن در مدل جعبه سیاه
وحیدرضا مختارزاده
۷۸
مهر۹۶
مشاور
پایان‌نامه ارشد/یزد
استفاده از یک الگوریتم گاوس-نیوتن کارا برای تقریب ماتریس حاصل‌ضرب رتبه-پایین متقارن
فاطمه سادات میرجلیلی
۷۹
بهمن۹۶
راهنما
پایان‌نامه ارشد/یزد

بهبود اتصال و پوشش ناحیه در شبکه‌های حسگر بی‌سیم

عاطفه رحیمی نسب
۸۰
مهر۹۶
راهنما
پایان‌نامه ارشد/یزد
تعیین ساختار شبکه های عصبی مصنوعی با استفاده از ساختارهای هندسی
پوریا حداد
۸۱
بهمن۹۶
داور
پروپوزال دکتری / صنعتی شریف
خوشه‌بندی توزیع‌شده‌ی داده‌های حجیم با استفاده از مجموعه‌های هسته
کیان میرجلالی
۸۲
اسفند ۹۶
راهنما
پایان‌نامه ارشد/یزد
بررسی مسائل انتخاب و مرتب سازی در مدل مقایسه‌ی نادقیق
پریا قلی پور
۸۳
اسفند ۹۶
مشاور
پایان‌نامه ارشد/یزد
برخي الگوريتم هاي هوشمند براي مسيريابي ربات
پیمان تیراندازی
۸۴
اسفند ۹۶
مشاور
پایان‌نامه ارشد/یزد
شبیه‌سازی سیالات در هندسه کامپیوتری
فهیمه دهقانی اشکذری
۸۵
اسفند ۹۶
مشاور
پایان‌نامه دکتری/یزد
مطالعه ابر ساختارهاي n -تايي (براي n هاي كوچك )روي مجموعه هاي با اندازه كوچك
صفري محمدباقر
۸۶
شهریور ۹۷
مشاور
پایان‌نامه ارشد/یزد
رسم متعامد گراف با یال‌های انعطاف‌ناپذیر
محمد شریفی زارچی
۸۷
تیر ۹۷
راهنما
پایان‌نامه ارشد/یزد
رویکردی جدید و حساس به خروجی برای ساخت نمودار ورونویی
یاسر کاشی آلاشتی
۸۸
شهریور ۹۷
راهنما
پایان‌نامه ارشد/یزد
تغییر مش مثلثی ابرنقطه‌ای به چهارضلعی
هادی بیکی
۸۹
بهمن ۹۷
راهنما
پایان‌نامه ارشد/یزد
بررسی روش ساخت درخت افراز بهینه
علی کمالی
۹۰
بهمن ۹۷
داور
پایان‌نامه دکتری / صنعتی امیرکبیر
الگوریتم‌های کارا برای مسائل تطابق هندسی
مهدی ایمان‌پرست
۹۱
ااسفند۹۷
راهنما
پایان‌نامه ارشد/یزد
تقریبی از چندضلعی بسته با حداقل کمان‌های دایره‌ای و پاره‌خط‌ها
فائزه سادات اشراقی
۹۲
اسفند ۹۷
راهنما
پایان‌نامه ارشد/یزد
محلی سازی گالری هنر
الهه جعفری نژاد
۹۳
شهریور۹۶
مشاور
پایان‌نامه ارشد/یزد
کاربردهایی از هندسه دیفرانسیل گسسته در پویانمایی
مریم عبدلی روگوشییه
۹۴
شهریور۹۶
راهنما
پایان‌نامه دکتری/یزد
ارائه الگوریتم‌های پیش‌رونده برای مسائل مجاورت
امیر مصری‌خانی
۹۵
شهریور۹۷
راهنما
پایان‌نامه دکتری/یزد
تحلیل و ارائه چند الگوریتم برای جستجوی بازه ای
بهنام ایرانفر
۹۶
شهریور۹۷
راهنما
پایان‌نامه ارشد/یزد
مثلث‌بندی‌های خاص از یک چندضلعی ساده و مجموعه‌ای از نقاط
سید سعید دهقانی
۹۷
شهریور۹۸
راهنما
پایان‌نامه دکتری/یزد
طراحی ساختمان داده برای محاسبه میزان شباهت مسیرهای جهت دار
زینب سعیدی
۹۸
         
۹۹
         
۱۰۰
شهریور۹۶
راهنما
پایان‌نامه ارشد/یزد
۱۰۱
شهریور۹۶
راهنما
پایان‌نامه ارشد/یزد
   
۱۰۲
شهریور۹۶
راهنما
پایان‌نامه ارشد/یزد
۱۰۳
         
۱۰۴
     
 

تاریخ‌های به رنگ سبز، تاریخ مورد انتظار است و هنوز پایان نامه دفاع نشده است.

آخرین تغییرات: اسفند 97

= ۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰-۹۲-۹۴