چهارمین مدرسه زمستانی هندسه محاسباتی (رباتیک)

چهارمین مدرسه زمستانی هندسه محاسباتی در موضوع رباتیک در تاریخ 10 الی 15 اسفند در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار خواهد شد. اطلاعات تکمیلی و ثبت نام از طریق لینک زیر امکان پذیر است.
http://cg.aut.ac.ir/wscg/