کسب مقام ششم دانشگاهی و نهم تیمی توسط تیم گروه علوم کامپیوتر در مسابقات برنامه نویسی دانشجویی

تیم گروه علوم کامپیوتر دانشگاه یزد متشکل از آقایان گوهرشادی و حکمت نسب و خانم یاسایی موفق به کسب مقام ششم دانشگاهی و نهم تیمی در  سيزدهمين دوره مسابقات منطقه اي برنامه‌نويسي دانشجويي
ACM
غرب آسيا که با شركت حدود 78 تيم از 50 دانشگاه كشور  طي روزهاي پنجشنبه و جمعه 10و 11 آذر در دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر دانشگاه تهران شدند.  با این موفقیت، دانشگاه یزد موفق به کسب سهمیه 3 تیم در مسابقات بعدی شد. ضمن تبریک به دانشجویان عضو تیم، امید است دانشجویان عزیر با برنامه‌ریزی موفق به شرکت تعداد بیشتری تیم از دانشگاه و کسب مقامهای بهتر در سالهای آینده بشوند.