Farshi's blog

برنامه سمینارهای کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر - فروردین 1392

دانشجو

عنوان

مکان

سمینار علوم کامپیوتر: یک شنبه 31 اردیبهشت 1391، ساعت 12

بسمه تعالی
سمینار  علوم کامپیوتر
 
عنوان :
t-پوشش­های هندسی برای نقاط در حال حرکت در فضای d بعدی

سمینار کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر: یک شنبه 17 اردیبهشت 1391، ساعت 12

بسمه تعالی
سمینار کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر
 
عنوان :
مکان‌یابی در شبکه‌های حسگر بی‌سیم اد-هاک

سمینار کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر: یک شنبه 10 اردیبهشت 1391، ساعت 12

بسمه تعالی
سمینار کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر
 
عنوان :
Hardness results for translating
congruent disks in the plane

Syndicate content